top of page

                

Językiem francuskim posługuje się ponad 200 milionów ludzi na 5 kontynentach. Na całym świecie jest 68 państw frankofońskich. Francuski, zaraz po angielskim, jest najszerzej nauczanym językiem obcym. Nauka języka francuskiego jest inwestycją w Twoją przyszłość, ponieważ Francja jest największym inwestorem zagranicznym w Polsce i piątą potęgą ekonomiczną świata. W Polsce funkcjonuje około 800 firm francuskich lub z udziałem kapitału francuskiego.

Spotkania dwa razy w tygodniu po 1,5h, łącznie 60h w semestrze.

Oferujemy profesjonalną naukę na dwóch poziomach:A1

Słownictwo – zakresy tematyczne:

alfabet, narodowości, zawody/praca, liczebniki, czas wolny, rodzina, moje miasto, podróż, wygląd zewnętrzny, charakter, podróże, czynności codzienne, formy spędzania czasu wolnego, określenia czasowe, święta, wygląd zewnętrzny, pogoda, zakupy i jedzenie, produkty spożywcze, ubrania i dodatki, miejsce zamieszkania – miasto/wieś, mieszkanie – rozkład i umeblowanie;

Zagadnienia gramatyczne:

podstawowe czasowniki, rodzaj męski/żeński, rodzajniki, liczba mnoga, liczba mnoga, zaimki dzierż. i wskazujące, tworzenie pytań, przeczenie, określenia czasu i miejsca, liczba mnoga, czasowniki zwrotne, czasy przyszłe Futur simple i F. proche, czas przeszły Passé composé, zaimek miejsca, przymiotniki – miejsce, wyrażenia czasowe, rodzajnik określony/nieokreślony/cząstkowy, dopełnienie bliższe/dalsze, zaimki m.in. „en”, zaimki względne « qui »/ »que », czasy przeszłe Passé composé/Imparfait, porównanie;

Umiejętności komunikacyjne:

powitanie, przedstawianie się, upodobania, wolny czas, tłumaczenie drogi/pytania o drogę, rezerwacja hotelu, przedstawianie rodziny/przyjaciół, godziny, propozycje, akceptacja, odmowa, plany na przyszłość, zapraszanie, umawianie się, opis dnia codziennego, telefon, kartka z wakacji, opis pogody/klimatu, proste biografie, program wycieczki, w restauracji, w sklepie spożywczym, odzieżowym, obuwniczym, doradzanie, opis mieszkania, wyrażanie pozwolenia/zakazu, relacjonowanie zdarzeń, wspomnień;

A2

Słownictwo – zakresy tematyczne:

cechy charakteru, relacje osobowe: przyjaźń, miłość, stosunki sąsiedzkie, studia/nauka, praca, stereotypy, miasto/wieś – porównanie, telewizja, radio, prasa, przesądy;

Zagadnienia gramatyczne:

rodzaj rzeczowników i przymiotników, zaimki względne proste i złożone, czasy przeszłe: Passé composé/Imparfait, mowa zależna/niezależna,    wyrażenia czasowe, czas Plus-que-parfait, Subjonctif, zdania warunkowe I typ, zaimki względne „dont, „où”, zaimki wskazujące proste i złożone, zaimki

nieokreślone, stopniowanie – stopień najwyższy, zaimki pytające, zdania warunkowe - II typ, czasy przeszłe cd., strona bierna;

Umiejętności komunikacyjne

opis osoby, jej charakteru, zalet i wad, redagowanie CV i listu motywacyjnego, przedstawianie swojej kariery zawodowej, udzielanie rad, przedstawianie swojego kraju i rodaków, różnice kulturowe, analiza tekstów statystycznych, zasady savoir-vivre, kanały i programy, TV, relacjonowanie wydarzeń, rozumienie tytułów, prasowych i prostych, tekstów, sugestie, porady, zachęta do działania.

Cena: 860 zł (60h)*

 

– istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

 

* Cena dotyczy grup minimum 6-osobowych.

Język francuski

bottom of page